Reparatie rioolleidingen

Robotsysteem algemeen

Om werkzaamheden te kunnen uitvoeren in leidingen die niet toegankelijk zijn voor mensen, is het noodzakelijk om robotsystemen in te zetten. Een robot kan worden ingezet voor het verwijderen van obstakels zoals wortels, doorgestoken inlaten, spoelcement en dergelijke maar ook voor het uitvoeren van duurzame reparaties en renovaties. Zo is Hamers Leidingtechniek B.V. onder andere in staat om middels robottechniek lekke voegverbindingen, scheuren en de overgang tussen hoofdriool en huis- en kolkaansluiting af te dichten. Dit wordt gedaan met behulp van een hoogwaardige harsen. Hierdoor wordt de waterdichtheid en de stabiliteit van de constructie duurzaam hersteld.

Scheuren, barsten, breuken & voegverbindingen

Hamers Leidingtechniek B.V. beschikt over een robotsysteem dat voorzien is van injectie techniek om voegverbindingen, scheuren, barsten en breuken te renoveren. Tevens kunnen met behulp van het aanwezige injectiesysteem ook lekkages in putten afgedicht worden. Het zogenaamde Janssen Process is een sleufloze robottechniek waarmee niet alleen schade aan een buis gerepareerd wordt, maar waarmee ook de eventueel door deze schade ontstane stabiliteitsproblemen worden weggenomen. De holle ruimte rondom de beschadigde buis wordt gevuld met een twee-componenten hars die ervoor zorgt dat het bodem-buissysteem stabiliseert.

De schade aan de buis wordt hersteld door de scheur verder open te frezen. De gefreesde buis wand wordt schoongespoeld. Daarna wordt de op afstand bestuurde packer over de schade heen gepositioneerd. Vervolgens wordt onder druk een twee-componenten pulyurethaan hars (JaGoPur) door de scheur/ontbrekende buiswand in de bodem geperst. De holle ruimte wordt geheel gevuld en de lekkage afgedicht. Na circa 30 minuten is het materiaal compleet uitgehard. Het oude riool wordt, zonder dat dit ook maar een diameter verkleind wordt, volledig gerepareerd. Alle holle ruimte wordt gevuld en het pakket rondom de buis wordt gestabiliseerd.

Door deze manier van werken wordt wortel-ingroei, infiltratie en het ontstaan van nieuwe holle ruimten tegengegaan. Daarbij maakt het niet uit hoe groot de schade ook is of waar deze zich bevindt in de buis. De hars vormt namelijk een krans rondom de complete omvang van de buis. Een bijkomend voordeel daarvan is dat het gerepareerde deel niet beschadigd wanneer hierop een te hoge reinigingsdruk komt te staan tijdens regulier rioolonderhoud.

Op plaatsen waar dit soort schade wordt veelvuldig aangetroffen worden is het aan te bevelen om aansluitend een liner te installeren.

Huisaansluiting (renovatie van inlaten)

Het Janssen Process voor de renovatie van inlaten is een sleufloze techniek waarbij de aansluiting tussen het hoofdriool en de inlaat duurzaam gerepareerd wordt. Hierbij wordt naast het maken van een dichte overgang/aansluiting ook het grondpakket rondom de inlaat volledig gestabiliseerd.

Deze techniek repareert niet alleen schade aan de buis, maar neemt eveneens de oorzaak van deze schade weg. De holle ruimtes rondom de beschadigde buis worden gevuld met een twee-componenten hars die ervoor zorgt dat het bodem-buissysteem stabiliseert.

De geconstateerde schade aan en rond de inlaat wordt allereerst gefreesd en daarna schoon gespoeld. Vervolgens wordt de op afstand bestuurbare packer over de schade heen gepositioneerd. Vanuit deze eerste packer wordt een tweede packer in de inlaat gepositioneerd. Daarna wordt er onder druk een twee-componenten silicaathars (JaGoSil) door de scheur/ontbrekende buiswand geperst. Rondom de inlaat / buis ontstaat een krans met hars. Na circa 20 minuten is het materiaal uitgehard.

Deze techniek is uitermate geschikt wanneer er sprake is van indringend grondwater, wortel-ingroei en holle ruimtes. Bij gerenoveerde rioolleidingen is deze techniek juist geschikt om de overgang tussen de oude buis/liner en de inlaat waterdicht af te werken. Bijkomend voordeel is dat de inlaat constructie gestabiliseerd wordt.

Quick-Lock-Systeem

Het Quick-lock-Systeem dicht het schadebeeld af en stabiliseert het op zuiver mechanische wijze, zonder hars/harder en onafhankelijk van het leidingmateriaal.
Dankzij de gepatenteerde Quick-Lock-Systeem wordt een effectieve afdichting van het EPDM Rubber verzekerd. Het EPDM Rubber blijft na de renovatie elastisch en vangt zo bewegingen van de leidingen op.

Bij langere schades wordt het Quick-Lock-Systeem in serie direct achter elkaar geplaatst.