Renovatie rioolputten

Hamers Leidingtechniek B.V. is van alle markten thuis. Ook het renoveren van rioolputten valt binnen het dienstenpakket van Hamers. Een leidingsysteem bestaat uit ‘buizen’ en ‘putten’. In het kader van de renovatie van rioolleidingen worden vaak uitsluitend de leidingen (buizen) gerenoveerd. De putten worden daarbij meestal buiten beschouwing gelaten.

Hoe doen we dat

De normale procedure bestaat uit het middels hoge waterdruk reinigen van de putten. De reiniging wordt uitgevoerd met behulp van een rioolcombi (reinigingsdruk maximaal 175 bar). De losse delen worden dan van de wand afgespoten en direct opgezogen.

De wanden/bodem van de put worden met een speciale mortel geprofileerd. Extra aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de afstroming van het afvalwater (verbetering stroomprofiel).

Nadat de put weer strak gemaakt is worden op de wanden en bodem van de put GVK platen aangebracht. Deze platen met een dikte van circa 2 of 3 mm worden met behulp van RVS schroeven en carrosserie ringen bevestigd. Deze schroeven worden met een onderlinge afstand van circa 0,3 meter aangebracht. De hoeken worden met een speciale mortel gevuld zodat ronde hoeken gaan ontstaan. Op de voorbewerkte ondergrond worden vervolgens een aantal lagen glasvezel aangebracht. De aansluitende (reeds gerenoveerde) leidingen worden middels een handlaminaat aan de put verbonden. Het laminaat start circa 0,20 meter in de leiding. Hierdoor wordt een 100% waterdichte en vloeiende overgang gerealiseerd.Na renovatie van de put is een wanddikte van circa 5 mm GVK materiaal aanwezig. Op dit laminaat wordt een Top-coat (lichtgeel van kleur) aangebracht. Deze maakt het geheel chemisch nog resistenter. Nadat de renovatie gereed is, is als het ware een nieuwe kunststof put in de bestaande put aangebracht.

Situatie 1

Voor renovatie
voor-1
Na renovatie
na-1

Situatie 2

Voor renovatie
voor-1
Na renovatie
na-1