Inspectie

Om doelmatig beheer van leidingen en leidingstelsels uit te kunnen voeren is het zaak dat de eigenaar en/of beheerder van het leidingstelsel beschikt over een gedetailleerd inzicht in zowel ligging als kwaliteit van de leidingen. Daarom is het noodzakelijk dat er periodiek een inspectie plaatsvindt welke gerapporteerd wordt conform de NEN-EN 13508-2 (NEN 3399-2). Hamers Leidingtechniek B.V. beschikt over vakbekwame werknemers die deze inspectie volgens de normeringen voor u kunnen uitvoeren.