Advies

Wat veel mensen niet weten is dat het correct beoordelen van de beschikbare leidinginformatie die ter beschikking is een zeer belangrijke schakel vormt in het beheerproces van leidingsystemen. Het is zaak dat de classificatie van de toestand waarin diverse aspecten van de leidingen en (inspectie)putten verkeren volgens de normeringen wordt uitgevoerd. Beheer en onderhoud van een leidingstelsel is namelijk enkel mogelijk wanneer de informatie betrouwbaar en actueel is. Alleen dan is Hamers in staat om een correct (meerjarig) advies op te stellen.

Stephan Hamers, de grondlegger en eigenaar van Hamers Leidingtechniek B.V., heeft jarenlange ervaring in het beoordelen van leidingstelsels. Hij kan u daarom in iedere situatie een passend advies bieden met betrekking tot de maatregelen die getroffen dienen te worden om de afstroming van het (afval)water, de stabiliteit van het totale systeem en de aanwezige bovenbouw te kunnen garanderen.