Renovatie rioolleidingen

Cured in Place Pipe (CIPP) is een bewezen en betrouwbare techniek om verouderde en beschadigde leidingsystemen te vernieuwen. Stephan Hamers, de grondlegger en eigenaar van Hamers Leidingtechniek B.V., was degene die in 2003 de glasvezel-liner, welke uitgehard wordt onder invloed van UV-licht, succesvol in Nederland geïntroduceerd heeft. Deze techniek heeft zich de laatste jaren ruimschoots bewezen en dat vormt de reden dat Hamers Leidingtechniek B.V. uitsluitend gebruik maakt van de Alpha-liner welke middels UV-licht uitgehard worden.Alle processtappen worden daarbij bewaakt waardoor de kwaliteit gegarandeerd wordt en u als klant hetgeen ontvangt waarom u gevraagd hebt. Bij CIPP liners worden halffabricaten op de werklocatie in de rioolleiding ingevoerd en uitgehard tot een functioneel en uniform eindproduct. Het is daarbij enkel mogelijk om een uniform eindproduct af te leveren en te garanderen indien er op het totale traject kwaliteitsborging wordt toegepast.

Total Quality Management

Total Quality Management (TQM) omvat de gecontroleerde en gestuurde kwaliteitsborging over het gehele productieproces, van grondstof tot en met uitgeharde Alphaliner. Bij CIPP liners worden halffabricaten op de werklocatie uitgehard tot een eindproduct. Alleen door in het gehele traject kwaliteitsborging toe te passen is het mogelijk om een uniform eindproduct op te leveren waarbij kwaliteit gegarandeerd is. Alle kwaliteitsprocesgegevens worden in een speciaal daarvoor ingerichte liner kwaliteitsdatabank vastgelegd:

  • Kwaliteitsborging bij de linerproductie;
  • Kwaliteitsborging tijdens transport;
  • Kwaliteitsborging tijdens installatie;
  • Kwaliteitscontrole na uitharding.

LinerReport 2011
LinerReport 2012
LinerReport 2013
LinerReport 2014
LinerReport 2015
LinerReport 2016
LinerReport 2017
LinerReport 2018
LinerReport 2020
IKT Testkeurmerk 2016 voor Hamers Leidingtechniek B.V.
IKT Testkeurmerk 2017 voor Hamers Leidingtechniek B.V.
IKT Testkeurmerk 2018 voor Hamers Leidingtechniek B.V.
IKT Testkeurmerk 2020 voor Hamers Leidingtechniek B.V.

Burst-lining

Voor afvalwaterleidingen is het mogelijk om de burst-lining techniek toe te passen. Door toepassing van deze techniek wordt er in het bestaande leidingtracé een nieuwe, statisch zelfdragende leiding geïnstalleerd. De diameter van deze nieuwe leiding kan gelijk aan of zelfs groter zijn dan de oude leiding.
Binnen de toepassing van deze techniek rondom het vernieuwen van leidingen kan gekozen worden voor één van onderstaande methoden. De gekozen methode is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden:

  • Dynamische burstlining
  • Statische burstlining

Bij de vernieuwing van drukleidingen is het gebruikelijk dat de leiding bovengronds wordt samengesteld (spiegellassen van de HDPE-leidingdelen). De  nieuwe leiding wordt daarna tijdens het vernieuwingsproces door de oude leiding heen getrokken. Daarbij is het noodzakelijk dat er aan het begin en aan het einde van het traject een bouwput wordt gemaakt.

Hamers Leidingtechniek B.V. beschikt voor de vernieuwing van rioolleidingen over een gepatenteerde techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande inspectieputten. In dergelijke gevallen is het dus niet noodzakelijk om bouwputten te maken, de oude rioolputten blijven dan volledig in tact.

Slip-lining

Voor afvalwaterleidingen kan de slip-lining techniek worden toegepast. Deze techniek is uitermate geschikt om grote diameters te renoveren. Door toepassing van deze techniek wordt in het bestaande leidingtracé een nieuwe, statisch zelfdragende leiding geïnstalleerd. De diameter van de nieuwe leiding is daarbij altijd kleiner dan die van de oude leiding.

Tussen de nieuwe en oude buiswand bevindt zich een holle ruimte. Na installatie van de slip-liningsbuizen dient de aanwezige holle ruimte gevuld te worden met een Dämmer.

Bij slip-lining kan gebruik gemaakt worden van glasvezel verstrekte buizen of kunststof leidingen (HDPE).