KAM en veiligheid

Hamers Leidingtechniek staat garant voor ultieme kwaliteitsborging. Dat doen we bijvoorbeeld door Total Quality Management (TQM) toe te passen bij de renovatie van rioolleidingen om zo gedurende het gehele traject de kwaliteit te kunnen borgen en een uniform eindproduct op te leveren van hoogwaardige kwaliteit.

Dat Hamers Leidingtechniek B.V. verantwoord en duurzaam te werk gaat bewijzen we middels de ISO-9001, de ISO-14001 en VCA** certificeringen die aan ons bedrijf zijn toegekend. Hieronder meer informatie over onze certificeringen.

ISO-9001

Hamers Leidingtechniek B.V. is in bezit van de ISO-9001 certificering. De ISO normering is een internationaal erkende kwaliteitsnorm die wordt toegekend door een onafhankelijke instantie. Het certificaat bevestigt dat de kwaliteit van de dienstverlening van Hamers van een hoog, internationaal erkend niveau is en dat Hamers Leidingtechniek voldoet aan de standaard eisen op gebied van klantgerichtheid, zich aan de wet houdt en de CE-normen respecteert. Op deze manier kunnen we bewijsbaar aantonen dat we klanteisen, klanttevredenheid en continue verbetering hoog in het vaandel hebben staan.

Certificaat ISO-9001

ISO-14001

Hamers Leidingtechniek B.V. is eveneens in bezit van een ISO-14001 certificering welke is geïntegreerd met ISO-9001. Dit is een internationaal geaccepteerde norm, die ontwikkeld is door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, waarbij eisen aan het milieumanagementsysteem worden gesteld. Met behulp van dit systeem kunnen milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Zo voldoet Hamers structureel aan wet- en regelgeving en beheersing van milieurisico’s en streven we naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze organisatie.

Certificaat ISO-14001

VCA **

Hamers Leidingtechniek B.V. is in bezit van een VCA** certificaat waarmee aangetoond kan worden dat Hamers op een groot aantal punten voldoen aan de eisen en ARBO-regels op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Door middel van het programma worden dienstverlenende bedrijven objectief en structureel getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Er zijn verschillende soorten certificeringen. Hamers beschikt over VCA ** (twee sterren), dit is voor bedrijven met meer dan 35 werknemers of hoofdaannemerschap in het werkpakket.

Certificaat VCA**