Open ontgraving

Vervanging

Het kan zijn dat een renovatietechniek vanwege verouderde of verzakte leidingsystemen toch niet het gewenste eindresultaat oplevert. In dat geval dienen deze verouderde of verzakte leidingen in een open ontgraving vervangen te worden. De oude leidingsystemen worden in dat geval verwijderd en afgevoerd.

Dit geldt niet enkel voor leidingsystemen, maar ook voor olie- en vetafscheiders die lekkages vertonen of waarvan de capaciteit onvoldoende is om het aangeboden afvalwater op een deugdelijke wijze te verwerken. In dat geval dienen ook de olie- en vetafscheiders middels een open ontgraving vervangen te worden door nieuwe exemplaren.

Wanneer er vervangingswerkzaamheden plaats gaan vinden is het zaak om deze werkzaamheden goed af te stemmen met de gebruikers van de toepassingen. In veel gevallen zijn de te vervangen systemen immers gewoon in gebruik. Daarbij is het van belang dat, ondanks het feit dat deze werkzaamheden redelijk ingrijpend zijn, er gezorgd wordt dat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Aanleg

Werkzaamheden met betrekking tot het aanleggen van nieuwe leidingstelstels worden gedaan op basis van een gedetailleerd ontwerp en een uitvoerige planning. Hamers Leidingtechniek voert de aanleg van nieuwe leidingstelsels enkel uit op bedrijfsterreinen en particuliere gronden. Het aanleggen van leidingstelsels op openbare grond valt niet binnen het dienstenpakket van Hamers Leidingtechniek B.V.